Share |
Rabi Honor Role - Names of first Banaban arrivals on Rabi 15 Dec 1945

Banabans lived in army tents when they first arrived on Rabi. They were no match for the tropical cyclones and wet

weather in this region of Fiji.

 For commercial purposes or publication we ask that copyright approval and acknowledgement of Author's

 and source can be quickly obtained through Emailing our Office with your request.

If approval is not sort we will view the matter as an infringement against 'copyright'.   

 EMAIL US

 

All material in this Web Site is Copyright © K. Sigrah & S. M. King  2001 or Copyright All Rights Reserved

 


Some of the first Banaban settlers when they arrived on Rabi Island, Fiji

 

 

The First Banabans to Arrive on Rabi on 14 December 1945

 

as published ‘Banaba/Ocean Island News –Special 50th Anniversary Edition, December 1995 (as provided by Rabi Island Interim Administration)

 

I-BANABA      I-KIRIBATI   
 Mane (Man) Aine (Woman)    Ataei (Child)   Mane (Man)  Aine (Woman)     Ataei (Child)

Akeriba

 Atentati  Arobati  Aukitini  Aute  Banaba
 Aki  Aurane  Aranuea  Alefaio  Ana Binataake  
Aron  Aibonga   Abiuta  Aba  Ana  Burenga
Aneri   Atara  Aotai  Asielu  Angiruru  Baia
 Amon       Awaki   Areke   Atauea     Aribo  Boutu
Airu           Ataruru  Atera  Antiba  Arabo  Boniti 
Abakuka         Akineti    Atiri   Abere A  Aarake  Batiua  
Akata          Abitara  Aroito    Bakateke Aro  Biamaroti  
Abetai       Aribo   Aotai  Barabara    Baintaake   Eren  
 Bureitetau            Aita  AniBaraime Baraimo   Bwebwe Erona 
Boata           Auti  Abitiai   Benaia  Beia    Ekeniman
Betero             Abanei Atera  Bonebati  Bereti  Etita 
Barereka          Atibure  Ata  Biribi  Beretati     Esau
Biribi      Astara  Abisaloma   Bouatoa     Boboua   Ebiri 
Burataake             Abane Amitara   Baia  Beruro  Fanfofango 
 Binaoro       Borataake   Beretiata   Bio   Baroi   Feruaina 
 Bakoa      Bobo    Beronika  Boia     Eritabeta  Ioane 
Beiata          Bukauea  Bobo  Biara    Ekewi  Itintebure 
 Biremon         Beia  Bureka  Buaua  Ekebure    Kautuntarawa  
Boua           Bouatetaake  Bone Bitoi   Fipe  Katata  
 Buaka         Bakaineaki   Kanati   Barai  Kamarawa   Kaitetara
Bureti           Beta  Bukauea   Bauro  Karo  Kurae  
Beiaun           Birori    Bureti  Bakoaiti Katita   Maria
Burangitara          Benerike  Bakaua  Betueru   Kaiamakin   Meri 
 Baakai           Beretakira  Banian Ben  Katarina   Nnari 
Beniamina       Bateteba    Burentau  Binauea   Kaitiro    Nauru 
 Bebeia      Biriata    Baitere    Bureti    Karaete Nanoiaki 
Burentetabo            Bakuao Baira  Binataake     Karubea Raine 
Baneta         Emima  Babai   Ekeuea Kateia     Robin 
Baiana          Eritabeta   Betero Eria    Kaeroa   Rewi  
 Bakoa    Eritabeta    Buka    Etei   Mikara     Rona
 Barere      Eritabeta   Bebe   Iobi     Marima  Riteri 
 Beti        Iti    Baeang    Iona Matereta  Taake 
Burebure     Kabebeiti   Bianeke    Itaia     Maure   Take 
 Baure   Kaekoa    Bwebweia     Ioane   Mere    Teruakai 
Betere     Kureiti  Beteri    Karekenna    Maere     Tamara 
Enoka     Kaue    Beibeti       Kairaei   Mata  Turia 
Ieteba       Katiria    Beatebure    Kaburere   Marikarita    Tibeti  
 Itinteang Kabuatea    Batibubua Kaiarake  Merea    Tikauti
Ikamawa   Kataaua Bititema  Kamon    Mita  Teringa
  Itintarawa Kataea   Burenimaneaba Kuriri    Naomi Teitibwebwe 
 Itaaka  Kabwebwea Baure  Karekenano   Ngaia   Kaianano  
 Iete Kaititake   Burenimatang  Ketua    Ngauming  Tokarawa
Kutunibanaba  Kaua    Betero Keakea   Nanoua    Tarona
 Karore  Kauae  Benieri Kokoria    Nnere  Tawita
Kirennang   Karianna  Beia Korotabu  Nnaua   Tokanikai
 Kureta  Kuturoroa  Baoa  Kamarie  Oreba  Tekarutaake
 Kautu Keang   Bato Karotu    Otobina  Tom
 Kaitu  Kinati  Birateiti  Kataenano  Rete  Uba
Kaiekieki   Katua Buraoranti    Kantati  Ruita  Uabong
Kataobure   Kamarawa  Enere  Kaitarawa Rara    
Kaintong  Kiebu   Eketaake  Karebanga  Ritia  
Kareaiti   Kiraua  Ereti Kirata   Riteba    
 Kaitangare   Karinea Ewekia    Koina Reren   
 Keangibo Katanga  Ekeniman   Kanana Tatu   
Kiritian   Katenaitina  Eneri  Kourabi Takaue   
 Katarake Kaia   Eriu Kinono   Taua    
 Keangibo   Kautu  Eribereta Kiribati   Tarimwe   
Kakiaman   Kakebo Eketi    Mote  Tamarawa  
 Kition Manranga  Eria Matia    Tabita  
 Kabanti Maere  Etita Mange    Teaibo  
 Kiritama Mimi   Eritabeta  Mataa Taoia    
Kaiekieki    Mone  Ereno Mote   Teruamaere    
 Korauea  Mine  Itieta  Makanga  Tekeke  
Kaibati    Makimaki  Itinimaneaba  Matibeia Tenta   
 Karaiti  Maria  Itinaaba  Mote  Tebarai  
  Kariatabwewa  Mareta  Itimaera Mareko   Tongauea    
Kabuta   Mareta  Itinaorua  Maretino Tuanna    
 Kautuntaake  Maaka  Itinimatang   Mikaere   Tokaniti    
 Kabanei  Maeten Iareta  Nataua    Teuota  
 Karueteiti    Makin Iobi   Nakara    Tibeia  
 Kawate Metian   Iuta  Nutira  Tiria  
 Kaimata  Mitara  Itinokuaki Nanton    Teburenga  
 Kaiaba Mereara Itinrerei   Nakabere Tebitanatu    
Karotu  Me   Iorim  Nome  Tamarawa  
Matio   Meruta Inoki   Nete    Tanari  
Moutu    Maewe Kiritome   Nabu    Teuea  
Maata    Marea Kairaoi   Noa    Teangua  
 Mataro Mere    Kabwebwenimarawa Otiong   Tote    
Nakura    Meri  Kaewa Rerebu    Teramanaba  
Naiwaka    Naomi  Kiata Ruria    Tuaba  
Naikara   Ntarie Kaekematang   Tietaria    Tota  
 Nakau Ntea    Kurititina Takita    Tuka  
 Nabure  Naomi  Kaewanimone Taake    Terengaiti  
Natua   Ngeaua   Ketia   Tekenimeang    Taunari  
 Namai  Nnera  Kaotinaea  Tarieta  Temoaiti  
Obaia    Namoriki  Karo  Tabora Tikenati    
 Reo  Nnaua  Kora  Tataua  Temaranga  
Rotan    Notue  Kaotia Tareta   Toauatereke    
 Rui Nuaru    Kabunare  Tabore Tue    
 Rowi Namo    Katangaua  Tanu Taruma    
 Ribantai Orega   Kauongo   Kekiau    Takeiti  
 Rewi Ruta   Kaua    Tekai Uareta    
 Ringa  Rakena Kirite   Teairo   Uneke    
 Ribauea  Rote  Kaoma  Tetabo  Wineta  
 Tebuke  Reiti Katabukia    Tebaka Wae    
 Tekewa  Riria  Kabure Tebureie      
 Tito  Rutira  Kaokia  Tewe    
 Tororo Raitinibure  Koaua    Teaitua    
 Tekaaki  Rawatu  Kirata  Tekinene    
 Tinarubena  Ruiti  Keitiro  Teitikai    
Tubara    Routamone  Korati  Tina    
Tebetanga    Rakaba  Kaetea  Towaki    
Tenaera   Ririan    Kananoa  Terubea    
Timeona   Roe   Kaitiata  Teuanna    
 Tuteariki  Rutiana  Kataunati  Taake    
 Tione Rianua    Karawa  Tekairaba    
 Tamoa Rube   Karuruko    Teburea    
 Tabuariki Raeterenga   Kiritiano    Teinimaki    
 Tebungai Rebeka    Kabumarou  Takamwe    
Timau    Temanibwebwe   Kiraraiti Temarua      
 Teai Takeiti    Kuta  Tikeru    
 Teekabu  Tina Kabunimatang   Tebubua      
Tekoruru Tamaiti   Kabwebwea     Teba    
 Toaiba  Tarakita Karinea    Tieke    
Taebontoun Tabauea   Korieta    Toba      
 Tonamo Tentabuariki    Keangimawa Taboia      
 Tiaeke  Tokamaea  Kabuati    Tio    
 Tamaroa Taeboa    Keke  Toaia      
Tekintekai   Tebora   Kirata    Teriaki    
 Taati  Teure  Mote    Turi    
Tamton Takawau   Matu     Tokintekai    
Tamton  Tereua    Mereba   Tabeti    
 Terarikinnang Terea    Mere Tekaie      
 Tetebano  Turenga Makei    Takoto    
 Teinimaki Teaoia   Makin    Toti    
 Tekatau  Tatau Mabubu   Toromon      
 Tenikomumun  Toaua Meruta    Teariki    
 Tatake  Tarai Mina  Terabwena    
Teikake    Tongobo   Mone   Tuari    
 Tikaua Tairi    Meri Tokoia      
 Tauakitari Teanau    Mebon  Tabe      
 Tengara Tauea   Merita    Tiaterenga    
Tikoro Tekaure     Mariano   Tonoua    
 Tomo Taake   Marikita    Tione    
Taukai To   Mangoua     Teaboka    
 Tekaai Tatabo   Matou    Tetaake    
 Teangoa  Tekiakia Miriam    Teboitabu    
Tourakai  Tebomanti Mereki     Tekoriri    
 Taorereiti  Tetangare  Makin    Takabwebwe    
Tekennang  Tabuariki Manibure     Tewai    
Tiare  Teburentang  Monika   Tiare      
Tekaobwere   Tebaara  Merina    Taomati    
 Tokabeti  Tebwebwenikarawa Moataake    Tarakai    
 Terakau Temariti    Marae   Taurarai    
 Tamton Teebora   Matauea    Teweia    
Teiannang    Taara   Mikara     Toma    
Teakai    Teang Mere    Tebero    
Tamueru    Teaibure Noa    Uarete    
Teaoua    Teraieta Nareantabuariki    Wiriam    
 Terama  Tokamarewa Nakau       
Tion   Tauea   Noa        
Teai    Temoa  Namaua      
 Taukarawa Tion    Nabure      
 Teera Titoa    Obati      
 Tekenimatang Taem    Reiati      
 Tabunawati  Terenga Rabaere        
 Taukatea  Tanana  Ruti      
 Tebiraki  Tanuanteiti Rubena        
 Taarakai  Tirouma Raeri        
Teremita   Tioua  Rita      
Teburetau   Teraiti    Reia      
 Teikabua  Tekima  Reone      
Taremon    Timou  Ratinu      
 Terakoro  Terubea  Rere      
Tiomaia  Tebwewe  Riritara      
 Tiare  Tebabuti  Rekau      
 Taakai Tamara   Raitiera       
 Tawaka Tebwea    Rara      
 Taraing Tiriobo    Riti      
Tutara    Tebureai  Rita      
Tamueru    Teneboieta Rabinoniti        
 Tematenako  Terira  Rabaua      
 Tamia  Taraniman Rise        
 Tarau  Tekotara  Rimon      
 Tokinteiti  Teraumwemwe  Tearintong      
Teitiaki    Tauta  Tebwebwani...      
 Urebano ?      
?   ?    ?      
Uakirerei    Tebetia Tebuari        
Uriaria   Teruia    Tawita      
 Uereti Tabita    Tikawa      
Iotua    Toanimaiango Tekaie        
Ietera   Tare   Tebuaiti      
Ioteba   Tibeti   Teroata        
   Terutara Tebike      
   Tearei  Tawita      
   Tataba Tarantaake        
   Tekeinnang  Terane      
  Tekaruontaake   Taonibeia      
  Tauraoi  Teingira      
   Teinamawa Terautete        
   Tauantabo  Temate      
   Tenekeata  Tebiriro      
   Taberananginiti Twane       
   Uata Takabi        
   Waka Teatirei        
   Wawa  Temarin      
   Waumua  Tarame      
   Watati  TeaitoaTeanimatang I-BANABA       
 Ataei (Child) Ataei (Child)   Ataei (Child)    Ataei (Child) Ataei (Child)   Ataei (Child)  
 Teanimatang Tura  Teue   Tabotari Tebana   Toataake
 Teina  Takirara  Terekita   Taneriwe Tamau   Toaua 
Teitirere   Tema   Taniera Tabetaake   Tibe    Tebwe 
Taati  Tekerau   Tumairang  Tarike Tebakoia   Tekatoa  
Tonganariki   Tarabito  Tabwebwe   Tawita Taboua    Tebikea 
Teiakarawa  Tekinoa  Tekanan  Taunebo Tabukintarawa   Taketit  
 Tion  Tera Teiti     Teneita Tebwebwenikai   Tokiteba 
 Tebutiaki  Tetiro  Teretia  Timeri Tauamarawa   Toreka 
Tabure Tatoka    Teaitinimatang  Tekoieta Tautere    Tenanikabuti 
Tengauea  Tenamoiti  Tereikabu  Teuia Tebwebwenikarawa   Tebaiti  
 Tabwere  Tebakarere   Tetake  Tekoniti   Tangaroa Teibiaro 
Tekabu  Tewe  Tiebe  Tekanabu   Tereitaake Tenna  
 Teretitake    Tawata  Tione    Tutara  Takie Tute 
Teraka  Takeke  Teuenimatang Teikata    Torongi Tabeta  
Takabwebwe Teribabaiti     Tenana  Tete Tekoti   Tebuke  
 Teingira   Tarome  Tekabwebwere  Tokaniman Tubaina   Teiti 
Taumarea  Teretia  Taaboraua  Tarota Tokonikarawa   Temarin  
Teientinaniku  Tekimaua  Tekanu  Tekanikai    Takea  Uatu  
Tiribo  Tinaua Tetera   Uere    Rurunterenga   
Takaro  Tematang Taburon       

 

 

More on Banaban History

 Historical Overview

 Banabans Traditional History prior to 1900

 The Banaban Court Case against the UK Government

 The Banabans Living on Rabi Island

 The Banabans Still Living on the Homeland

 

 

If you would like more information please contact us admin@banaban.com